הטיול שהתבטל

שכבנו על הספה,כאשר כל אחד מאיתנו שקועה בדברים שלו, אני קוראת ספר ואתה רואה סרט. המזג אביר בחוץ מושלם, אני רוצה לצאת לטייל. -"אבי,אולי נצאה? המזג אביר בחוץ מעולה" "אמרת משהו,חמודה?" -"כן, שאנחנו צריכים לצאת יותר. אנחנו תמיד יושבים בבית" -"אולי יותר מאוחר, אני רוצה לסיים את הסרט" -"לא, עכשיו" …